Κανονισμοί

Άρθρο 1
Η διοργάνωση του CORFUPATH πραγματοποιείται από τον ΑΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ .
Το CORFUPATH είναι ορεινός αγώνας δρόμου, ατομικός και καλύπτει την διαδρομή μεσησς Κέρκυρας , απόσταση 24 χλμ και 8 χλμ.
Άρθρο 2
Οι αιτήσεις συμμετοχής των δρομέων, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 20 Ιανούαριου κάθε έτους μέχρι την ημερομηνόα παρατάσεως που τυχόν θα δοθεί, στο σύλλογο, διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές. Η επιλογή των αθλητών γίνεται από την οργανωτική επιτροπή, βάσει επιδόσεων και είναι αμετάκλητη.
Άρθρο 3
Οι δρομείς θα πρέπει να παρουσιαστούν στην εκκίνηση τουλάχιστον μία ώρα πριν , για έλεγχο. Αν δεν εμφανιστεί εγκαίρως ο αθλητής, αποκλείεται από τον αγώνα.
Άρθρο 4
Οι δρομείς θα πρέπει να φέρουν ιατρικό πιστοποιητικό που να βεβαιώνει την καλή τους υγεία και να τους επιτρέπει την συμμετοχή στον αγώνα Η ιατρική βεβαίωση θα πρέπει να είναι πρόσφατη, όχι παλαιότερη των τριών μηνών πριν τον αγώνα
Άρθρο 5
Οι δρομείς συμμετέχουν στον αγώνα αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και απαλλάσουν τους διοργανωτές και κάθε εμπλεκόμενο στον αγώνα (κριτές, εθελοντές, χορηγούς) από κάθε ευθύνη για οτιδήποτε τους συμβεί κατά την διάρκεια αλλά και μετά τον αγώνα. Οι αθλητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο αγώνας είναι επίπονος, και βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους , τους επιτρέπει να συμμετέχουν, και ότι έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα γι αυτό. Επίσης οφείλουν να γνωρίζουν ότι η ιατρική κάλυψη που τους παρέχεται, δεν είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή του αγώνα και σε όλα τα σημεία της διαδρομής.
Άρθρο 6
Αν οι αθλητές έχουν προσωπικά είδη που θέλουν να παραλάβουν σε κάποιους σταθμούς, θα πρέπει να τα παραδώσουν στην οργανωτική επιτροπή συσκευασμένα, με τον αριθμό τους και τον αριθμό του σταθμού που επιθυμούν να τα παραλάβουν, την προηγουμένη του αγώνα.
Άρθρο 7
Μετά το όριο τερματισμού των 6 ώρες στα 24 χλμ και 1:30 στα 8 χλμ , ο αθλητής συνεχίζει αν θέλει τον αγώνα με δική του ευθύνη, και οι διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που έχει αποκλειστεί και αυτόσ συνεχίζει.
Άρθρο 8
Οι δρομείς πρέπει να τρέχουν στα αριστερά του δρόμου για την ασφάλεια τους, , εκτός από ορισμένα τμήματα της διαδρομής , τα οποία θα προσδιορίζονται και θα γνωστοποιούνται. Στα τμήματα αυτά θα επιτρέπεται η κίνηση στο δεξί μέρος της οδού.
Άρθρο 9
Αν υπάρχει συμμετοχή ξένων αθλητών , επιτρέπεται να φέρουν τη σημαία και το έμβλημα της χώρας τους στην περιβολή τους.
Άρθρο 10
Οι δρομείς οφείλουν να φέρουν τον αριθμό τους εμφανώς στο στήθος και την πλάτη καθ΄όλη την διάρκεια του αγώνα, όπως και τα διακριτικά σήματα των χορηγών του αγώνα.
Άρθρο 11
Απαγορεύεται η αναγραφή μηνυμάτων ή συνθημάτων στην περιβολή των δρομέων.
Άρθρο 12
Οι δρομείς υποχρεούνται να επιδεικνύουν τον αριθμό τους σε κάθε σταθμό ελέγχου ή υπεύθυνο του αγώνα. ΄Αρνηση επίδειξης του αριθμού , επιφέρει αποκλεισμό του αθλητή.
Άρθρο 13
Απαγορεύεται οι δρομείς να δέχονται οποιαδήποτε βοήθεια εκτός των σταθμών ανεφοδιασμού και ελέγχου, καθώς επίσης να κινούνται ακολουθούμενοι από όχημα, ποδήλατο, ή άτομο ξένο προς τον αγώνα, πλην των υπευθύνων του αγώνα.
Σε περίπτωση που θα πιαστεί δρομέας από τους υπευθύνους του αγώνα να δέχεται βοήθεια δυο φορές κατά τα ως άνω θα αποκλείεται από τον αγώνα.
Άρθρο 14
Απαγορεύεται καθ΄ όλη τη διαδρομή η επιβίβαση ή η μεταφορά δρομέων με όχημα. Στην περίπτωση που θα υποπέσει δρομέας στην παράβαση αυτή, θα αποκλείεται από τον αγώνα, όπως και από οποιονδήποτε άλλο αγώνα του συλλόγου.
Άρθρο 15
Οι δρομείς πρέπει να ακολουθούν την προκαθορισμένη διαδρομή. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρεκκλίνουν της διαδρομής, θα πρέπει για να συνεχίσουν τον αγώνα να επιστρέψουν πεζή στο σημείο της παρεκκλίσεώς τους. Διευκρινίζεται ότι μόνο υπεύθυνος του αγώνα μπορεί να μεταφέρει με όχημα τον δρομέα στο σημείο που έχασε την διαδρομή.
Άρθρο 16
Αποκλείονται από τον αγώνα αθλητές που χρησιμοποιούν απαγορευμένες ουσίες.
Άρθρο 17
Για λόγους εγρήγορσης και ασφάλειας απαγορεύεται η χρήση από τον δρομέα ραδιοφώνου, mp3 player κλπ.
Άρθρο 18
Οι δρομείς που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τον αγώνα, πρέπει να το δηλώσουν στον πρώτο σταθμό ελέγχου που θα συναντήσουν, ή ακόμα και στον πρώτο υπεύθυνο που θα συναντήσουν. Θα πρέπει να υπογράψουν το αντίστοιχο έντυπο αποχώρησης και να παραδώσουν τους αριθμούς τους..
Άρθρο 19
Δρομέας που εγκατέλειψε δεν μπορεί να παραμείνει στον αγώνα και να ξαναμπεί αργότερα και να τρέχει χωρίς αριθμό. Θα πρέπει να μετακινηθεί με τα μέσα μεταφοράς του διοργανωτή στον τερματισμό. Στην περίπτωση που θα μεταφερθεί με δικό του αυτοκίνητο, θα πρέπει να το σημειώσει στο έντυπο εγκατάλειψης.
Άρθρο 20
Οι αθλητές θα πρέπει υποχρεωτικά να φτάνουν στους σταθμούς, οι οποίοι αποτελούν και σημεία αποκλεισμού ,το αργότερο μέχρι την ώρα κλεισίματός τους, ή αν αυτό κριθεί λογικό, μπορεί να του επιτραπεί να φτάσει στον επόμενο σταθμό, όμως, πριν αυτός κλείσει.
Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τον αγώνα.
Άρθρο 21
Αν ο αθλητής έχει συνοδό, οφείλει να δώσει τα στοιχεία και τον αριθμό αυτοκινήτου το αργότερο 10 ημέρες πριν τον αγώνα.
Το αυτοκίνητο κάθε συνοδού θα φέρει διακριτικά στοιχεία που θα δοθούν, και θα αναφέρουν τον αθλητή που υποστηρίζει. Τα διακριτικά θα δοθούν μαζί με το νούμερο του αθλητή.
Άρθρο 22
Οι δρομείς και οι συνοδοί τους θα πρέπει να γνωρίζουν τους κανονισμούς του αγώνα.
Για τυχόν διευκρινήσεις θα πρέπει να απευθύνονται στους υπεύθυνους του αγώνα.
Άρθρο 23
Όλοι οι συμμετέχοντες, δρομείς, συνοδοί, εθελοντές, κριτές, κλπ. θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με το περιβάλλον, και να το προστατεύουν από κάθε ρύπανση.
Άρθρο 24
Απαγορεύεται να κυκλοφορούν κατά την διαδρομή ή να σταθμεύουν σε οποιοδήποτε σημείο σε όλο το 6 ωρο του αγώνα, οχήματα και ποδήλατα φιλάθλων, φίλων, και υποστηρικτών των δρομέων. Επιτρέπεται μόνο στα κάτωθι οχήματα και εφόσον έχουν την άδεια της επιτροπής του αγώνα.
1. Οχήματα που παρέχουν ιατρική βοήθεια ή φυσιοθεραπευτική αγωγή. Τα οχήματα αυτά είναι υποχρεωμένα να παρέχουν ιατρική βοήθεια σε όλους ανεξαιρέτως τους δρομείς αν τους ζητηθεί, και όχι μόνο σε αυτούς που υποστηρίζουν.
2. Οχήματα τηλεοπτικών , φωτογραφικών συνεργείων και ΜΜΕ. Τα οχήματα αυτά θα πρέπει να σταθμεύουν μακριά από τους δρομείς για να μην τους παρενοχλούν και να μην θεωρηθεί ότι παρέχουν βοήθεια.
Άρθρο 25
Για λόγους ασφάλειας , η κυκλοφορία των αυτοκινήτων των συνοδών αλλά και όλων των εμπλεκομένων στον αγώνα, θα πρέπει να γίνεται αργά και με πολύ προσοχή.
Επίσης κατά την διάρκεια της νύχτας οφείλουν όλα τα οχήματα του αγώνα , να έχουν αναμμένα τα alarm , σε περίπτωσει εκκίνησης νύχτα.
Άρθρο 26
Οι συνοδοί δεν θα πρέπει να κινούνται με την ταχύτητα των δρομέων. Αυτό θεωρείται αθέμιτη βοήθεια και ο αθλητής αποκλείεται. Επίσης απαγορεύεται αυστηρά οι συνοδοί των αθλητών, φίλοι, φίλαθλοι, κλπ. .άτομα να κινούνται ανάποδα (προς τα πίσω) από τη φορά του αγώνα.
Άρθρο 27
Γενικά, η παράβαση των κανονισμών του αγώνα από τους συνοδούς , συνεπάγεται τον αποκλεισμό των αθλητών που υποστηρίζουν.
Άρθρο 28
Τα σημεία ελέγχου και ανεφοδιασμού μπορούν να αλλάξουν θέση χωρίς προειδοποίηση, για διάφορους λόγους, όπως έργα, καιρικές συνθήκες , φωτισμός κλπ.
Άρθρο 29
Για να τηρηθεί το αθλητικό πνεύμα, και τα ολυμπιακά ιδεώδη , οι δρομείς θα πρέπει να επιδεικνύουν άψογη συμπεριφορά και να συμπεριφέρονται με ευγένεια στους συναθλητές τους και τους υπεύθυνους του αγώνα.
Άρθρο 30
Οι τερματίσαντες αθλητές και αθλήτριες ανεξαρτήτως σειράς τερματισμού, οφείλουν να είναι παρόντες κατά την τελετή απονομής των επάθλων. Αθλητής ή αθλήτρια που για οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσει από την τελετή απονομής δεν θα βραβευτεί και χάνει τα αναμνηστικά έπαθλα και δώρα του αγώνα. Αν υπάρχει σοβαρός λόγος, όπου ο αθλητής αδυνατεί να παρευρεθεί στην τελετή, οφείλει να ενημερώσει γι αυτό εκ των προτέρων.
Άρθρο 31
Οποιαδήποτε περίπτωση που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό, θα επιλύεται επί τόπου από τον Αλυτάρχη του αγώνα, ή τον παρόντα έφορο.
Άρθρο 32
Απαγορεύεται η φωτογράφηση και η βιντεοσκόπηση του αγώνα, καθώς και η προβολή αυτού του υλικού στα πάσης φύσεως ΜΜΕ χωρίς την έγγραφη άδεια των διοργανωτών.
Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων του αγώνα καθώς και το φωτογραφικό υλικό είναι στην απόλυτη δικαιοδοσία των διοργανωτών.
Αρθρο 33
Οι τυχόν ενστάσεις, γίνονται εγγράφως και παραδίδονται στους υπέύθυνους του αγώνα μέχρι το βράδυ του Σαββάτου 22.00 μ,μ,. Η εξέταση των ενστάσεων και οι σχετικές αποφάσεις παραμένουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των υπευθύνων του αγώνα.
Αρθρο 34
Οι αθλητές αποκλείονται από τον αγώνα:
Για μη τήρηση των άρθρων του κανονισμού.
Για την εκτός χρόνου διέλευσή τους από τουσ σταθμούς.
Αν το κρίνουν οι γιατροι του αγώνα.
Αρθρο 35
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα οποιασδήποτε μεταβολής ( αλλάγή ημερομηνίας τέλεσης, αλλαγή του σημείων των σταθμών, αλλάγή ώρας, κλπ) , ακόμη και ματαίωσης του αγώνα, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, υπευθυνος του αγώνα ειναι ο Νίκος Σεχάτης.

www.000webhost.com